INFORMOVANÝ SOUHLAS S ENDOSKOPICKÝM VYŠETŘENÍM


 

Je utlumení pozornosti a prahu bolestivého vnímání pomocí léků.

 

V souladu s legislativními předpisy je před každým endoskopickým vyšetřením potřeba získat písemný informovaný souhlas nemocného. Text obsahuje pouze základní poučení, které je podle potřeby rozšířeno o konkrétní informace sdělované lékařem.

» Informovaný souhlas ve formátu PDF

Po zvážení Vašeho zdravotního stavu Vám bylo lékařem doporučeno podstoupit endoskopické vyšetření trávicí trubice. Tento text Vám má vysvětlit podstatu vyšetření a sdělit Vám základní informace k podpisu informovaného souhlasu. Pokud Vám něco nebude jasné, neváhejte se zeptat vyšetřujícího lékaře.

Gastroskopie je endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu ( jícnu, žaludku a dvanáctníku). Koloskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a eventuálně přilehlé části tenkého střeva. Částečné vyšetření tlustého střeva ( vyšetřena je jen asi 1/3 délky tlustého střeva před jeho vyústěním z těla) se nazývá sigmoideoskopie.

Endoskop je ohebný přístroj se světelným zdrojem a snímací kamerou, který umožňuje zobrazení vyšetřených orgánů a také pomocí pracovního kanálu odběr vzorků tkáně či ošetření chorobných změn.

Před gastroskopickým vyšetřením je zpravidla dosaženo místního znecitlivění dutiny ústní sprayem. Ke všem vyšetřením je možné podle potřeby dosáhnout celkového utlumení pomocí podání léků do žíly, což podstatně zlepšuje komfort vyšetřovaného, ale na druhou stranu vyžaduje asi hodinový pobyt na dospávací místnosti našeho zařízení a oslabuje pozornost. Není proto možné následně vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména řízení vozidel. Není vhodné požívání alkoholických nápojů.

Vyšetření bude provedeno podle uznávaných moderních lékařských postupů a v souladu se zásadami správné klinické praxe. Komplikace výkonu se přesto obecně mohou vyskytnout, zahrnují nejčastěji krvácení, dále například zcela výjimečně porušení stěny trávicí trubice. Proto po některých léčebných zákrocích je vhodný delší pobyt na dospávacím lůžku za účelem kontroly stavu nemocného lékařem popřípadě za pomocí ultrazvuku či rentgenu.

Alternativou, tedy jiným možným postupem, endoskopických vyšetření je vyšetření rentgenové (podání kontrastní látky do trávicí trubice). To však neumožňuje detailní posouzení slizničních změn ani odběr vzorků či ošetření chorobných změn a navíc zatěžuje organismus zářením. Alternativou endoskopického ošetření ( například odstranění polypu) je chirurgická léčba – otevření dutiny břišní a postiženého orgánu při operaci.