INVAZÍVNÍ VÝKONY


Jsou diagnostické nebo léčebné výkony, které významnějším způsobem zasahují do organismu.

 

Jaterní biopsie – přístupem přes kůži

Je metoda, která vpichem duté jehly získá malý váleček jaterní tkáně k vyšetření. Pouze přímé vyšetření jater pod mikroskopem či stanovení některých biochemických parametrů umožňuje přesné stanovení diagnózy a určení správné léčby. V některých situacích je tedy nevyhnutelná k dosažení správného léčebného postupu.
Příprava k vyšetření je jednoduchá, je nutné být nalačno a ověřit správnou funkci krvácivosti a srážlivosti krve. To je možné specializovaným vyšetřením krve, nejlépe v krátkém intervalu před výkonem.
Nelze proto podstoupit výkon a současně užívat léky, které snižují funkci krevních destiček anebo jinak ovlivňují krvácivost či srážlivost. Nejméně týden před biopsií je nutno vysadit léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou (Anopyrin, Acylpyrin, Aspirin,....). Výkon nelze provést při užívání léků snižujících srážlivost typu Warfarinu, Lawarinu, Pelentanu, Fraxiparinu aj. Nevhodná jsou i antirevmatika ( Ibalgin, Brufen, Indometacin, Diclofenac,...).
Před vlastním vpichem je zjištěna poloha jater poklepem, pohmatem případně ultrazvukovým vyšetřením. Po desinfekci a po znecitlivění kůže, podkoží a povrchu jater napuštěním lokálně znecitlivující látkou, zpravidla mesocainem, je vpich veden speciální jehlou. Nepříjemný vjem vpichu trvá několik vteřin.
Veškeré pomůcky jsou určeny k jednorázovému použití.
Po získání jaterní tkáně kontrolujeme celkový stav nemocného na lůžku naší ambulance po dobu 4- 6 hodin, před propuštěním také přehlédnutím místa vpichu v játrech za pomoci ultrazvukového přístroje. Nemocný většinou polehává, na místo vpichu přikládáme ledový obklad.
Po propuštění do domácího ošetřování je vhodné mít zajištěný telefonní kontakt, do druhého dne jen lehce pojíst, většinou polehávat. Následující 3-4 dny je nutno se vyhnout větší fyzické námaze, nárazům, zvedání břemen.
Komplikací může být krvácení z místa vpichu, vytvoření krevní sraženiny v místě vpichu, lokální bolestivost při podráždění mezižeberního nervu.
Alternativou je možnost odběru jaterní tkáně při otevření dutiny břišní chirurgickou cestou (laparotomie, laparoskopie). Při trvalé poruše krevní srážlivosti lze vpich vést nikoliv přes kůži, ale přes jaterní žílu nasondovanou vpichem do krční žíly, to však jen v určitých případech.
Polypektomie, mukosektomie

Jsou endoskopické metody snesení patologického útvaru ze sliznice (polypu) anebo sliznice včetně podslizničního pojiva z oblasti postižené chorobným procesem. Mají za cíl jednak umožnit přesnou diagnostiku onemocnění, v drtivé většině současně umožňují kompletní odstranění nemocné tkáně a tedy vyléčení.
Používají se v celém rozsahu trávicí trubice, v České republice pak nejčastěji v souvislosti s diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění tlustého střeva.
Technicky se provádějí za pomoci kliček či nožíků řezajících a zároveň koagulujících tkáň elektrickým proudem. To je v oblasti sliznice trávicího traktu zcela nebolestivé, protože tato sliznice je pro uvedené podněty necitlivá. K vyzvednutí postižené tkáně od vlastní svalové stěny dutého orgánu a stažení cévek mohou být současně použity vpichy speciálních roztoků jehlou pod postižené místo.
Ačkoliv je princip metod obdobný, velmi záleží na místě a rozsahu postižení při stanovení významu a rizik u konkrétního nemocného. Může tedy jít o zásahy drobnější povahy s minimálním rizikem na straně jedné až po náročné výkony vyžadující plánovaný pobyt v nemocnici. Podle toho se liší příprava k výkonu.
Při polypektomii a mukosektomii dochází k narušení souvislého slizničního povrchu ve větším rozsahu. Nelze proto podstoupit výkon a současně užívat léky, které snižují funkci krevních destiček anebo jinak ovlivňují krvácivost či srážlivost. Nejméně týden předem je nutno vysadit léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou (Anopyrin, Acylpyrin, Aspirin,....). Výkon nelze provést při užívání léků snižujících srážlivost typu Warfarinu, Lawarinu, Pelentanu, Fraxiparinu aj. Nevhodná jsou i antirevmatika ( Ibalgin, Brufen, Indometacin, Diclofenac,...). Výjimky jsou možné jen po pečlivém zvážení rizik erudovaným lékařem.
Po polypektomii je většinou doporučován v den výkonu klid, požívat spíše jen čaj, někdy malé množství nedráždivé potravy, od druhého dne postupně normální strava. Při bolestech břicha, teplotě, krvácení, slabosti je nutná kontrola ihned buď na naší ambulanci nebo v mimopracovní době na spádové pohotovosti či chirurgické ambulanci - i cestou LSPP/RZP podle intenzity projevů.
Možnými komplikacemi je krvácení z místa řezu, porušení souvislosti stěny trávicí trubice včetně svalové vrstvy a jejich obalů, tedy perforace, vniknutí bakterií do organismu místem řezu a vznikem infekce aj. Alternativou k uvedeným výkonům, tedy jiným možným postupem, je většinou jen chirurgická léčba, tedy získání podezřelé tkáně cestou operativní po otevření dutiny břišní.